Oferta

Problematyka, której leczeniem się zajmuję

problematyka

trudności
w porozumiewaniu się

trudności
 ze stresem

pomoc dla osób
w trakcie kryzysów
emocjonalnych

zaburzenia odżywiania
(anoreksja i bulimia
psychiczna)

zaburzenia nerwicowe
i lękowe

niewyjaśnione
dolegliwości
somatyczne

problematyka

zaburzenia
osobowości

zaburzenia
snu

dysfunkcje seksualne

depresja

schizofrenia

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Najogólniej psychoterapia to metoda leczenia polegająca na planowych i systematycznych oddziaływaniach słownych w celu uzyskania u danej osoby poprawy zdrowia fizycznego i – co za tym idzie – poprawy jej funkcjonowania emocjonalnego i w relacjach z ludźmi.

 

Większość ludzi w zetknięciu z trudną sytuacją przeżywa uczucia niepewności, lęku, smutku, zagrożenia, często wiążące się z poczuciem bezradności i dezorientacji. Trudna sytuacja może dotyczyć nabrzmiałych kłopotów w rodzinie lub w pracy. Część osób potrafi sobie poradzić z tymi uczuciami i znajduje jakieś wyjście z całej trudnej sytuacji. Czasem jednak poczucie zagrożenia wiąże się z nasileniem tych trudności, pojawiają się objawy – zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania się, stany depresji, niewyjaśnione dolegliwości somatyczne. W tych stanach psychoterapia jest główną lub co najmniej równorzędną i równie skuteczną metodą leczenia.

 

Uważa się, że z różnych form psychoterapii (poradnie zdrowia psychicznego, prywatne gabinety) korzysta 600-700 tys. Polaków (niespełna 2% społeczeństwa). Dla porównania z różnych form psychoterapii (według „The National Comorbidity Study”) korzysta około 20 mln Amerykanów (7 proc. społeczeństwa) czy niemal 4 mln Francuzów (również około 7 proc. społeczeństwa). Z badań amerykańskich i brytyjskich wynika, że w niektórych środowiskach chodzenie do terapeuty jest nie tylko normalne, ale wręcz buduje prestiż. W Polsce szacuje się, że psychoterapii, przede wszystkim z powodu nerwic, powinno poddać się około 5-6 milionów Polaków. Większość z nich jednak nie jest świadoma, że to, co jest przyczyną ich cierpienia, jest chorobą i że może to być skuteczne leczone. Czy nie warto więc przełamać konwencjonalnego zawstydzenia, zadbać o siebie i poszukać pomocy?

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Terapia może mieć charakter indywidualny, kiedy praca terapeutyczna skupia się na problemach jednej osoby lub może to być terapia grupowa.

 

Dlaczego grupa?

 

Grupa terapeutyczna będąc swoistym mikrokosmosem społecznym stwarza wyjątkowo dobrą okazję do przyjrzenia się swoim relacjom z innymi ludźmi i uzyskiwania cennych informacji o sobie.

 

Wynikające z różnych przyczyn trudności w kontaktach interpersonalnych, problemy z samooceną są ważnym powodem do uczestnictwa w terapii grupowej. Istnieje wiele rzetelnych badań potwierdzających korzystny wpływ grupy terapeutycznej na stan zdrowia jej uczestników.

 

Rezultaty terapii grupowej są zbliżone do efektów terapii indywidualnej. Chociaż skuteczna, to również nieco trudniejsza. Terapia grupowa wiąże się z koniecznością przełamania swoich lęków przed mówieniem o sobie w obliczu innych osób.

Szkolenia

Psychoterapia grupowa

Jako pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przez wiele lat do chwili obecnej prowadzę liczne wykłady i szkolenia do lekarzy z dziedziny psychiatrii i psychoterapii.

 

Posiadam również formalne uprawnienia nadane przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie do prowadzenia szkoleń dotyczących pogłębiania umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem w ramach uczestnictwa w grupie balinta.

 

Oferta ta jest skierowana do osób zajmujących się pomaganiem w szeroko pojęty sposób – dla lekarzy, psychologów, pielęgniarek, pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej.